Cookiepolicy

1. VAD ÄR COOKIES?
Global Webshops BV (Safely On Internet) ansvarar för webbplatsen www.SafelyOnInternet.shop och använder cookies och/eller andra filer med jämförbara funktioner för cookiepolicy (nedan kallade “cookies”).

Cookies är små datafiler som skickas till din dator, mobiltelefon eller annan åtkomstenhet när du besöker en webbsida och som låter dig tillhandahålla information relaterad till din surfning eller en kod som gör att du kan identifiera användaren unikt.

2. TYPER AV COOKIES OCH ÄNDAMÅL
Webbplatsen www.SafelyOnInternet.shop använder sessionscookies och/eller beständiga cookies som i sin tur kan vara dina egna och/eller tredje parts cookies.

Sessionscookies är cookies utformade för att samla in och lagra data medan användaren går in på en webbsida. De används vanligtvis för att lagra information som endast är av intresse att behålla för tillhandahållandet av den tjänst som användaren begärt vid ett tillfälle.

Beständiga cookies är en typ av cookies där uppgifterna fortfarande lagras i terminalen och kan nås och behandlas under en period som definieras av den som ansvarar för cookien, vilket kan sträcka sig från några minuter till flera år.

Egna cookies: cookies som skapas eller hanteras av ansvarig för webbplatsen Global Webshops BV (Safe On Internet). Webbplatsen www.SafelyOnInternet.shop använder sina egna cookies för följande ändamål:

Tekniker: låter användaren navigera med hjälp av olika alternativ eller tjänster som finns i den, till exempel reglera trafik och datakommunikation, identifiera sessionen, komma åt begränsade områden och använda säkerhetselement under navigering, spara innehåll.

Personalisering: De tillåter användaren att komma åt tjänsten med några fördefinierade allmänna funktioner baserade på en rad kriterier i användarens terminal, som att komma ihåg videovisningspreferenser.

Cookies från tredje part: cookies som hanteras av tjänsteleverantörer utanför Global Webshops BV (Safely On Internet).

Nedan är de tredje parter som kan konfigurera och få åtkomst till cookies från sitt team, samt syftena för vilka informationen de lagrar:

Cookies från tredje part om du använder den partens länk:

Webbplats för tillsynsmyndigheten för GDPR