Cookie beleid

1. WAT ZIJN COOKIES?
Global Webshops BV (Safely On Internet) is verantwoordelijk voor de website www.SafelyOnInternet.shop, en maakt gebruik van cookies en/of andere bestanden met vergelijkbare cookie policy functionaliteit (hierna “Cookies”).

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die naar uw computer, mobiele telefoon of ander toegangsapparaat worden verzonden wanneer u een webpagina bezoekt en waarmee u informatie kunt verstrekken over uw browsen of een code waarmee u de gebruiker uniek kunt identificeren.

2. SOORTEN COOKIES EN DOELEINDEN
De website www.SafelyOnInternet.shop maakt gebruik van sessiecookies en/of permanente cookies, die op hun beurt uw eigen cookies en/of cookies van derden kunnen zijn.

Sessiecookies zijn cookies die zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker een webpagina bezoekt. Ze worden meestal gebruikt om informatie op te slaan die alleen van belang is om te bewaren voor de levering van de door de gebruiker gevraagde dienst in één keer.

Permanente cookies zijn een soort cookies waarbij de gegevens nog steeds in de terminal worden opgeslagen en kunnen worden geopend en verwerkt gedurende een periode die wordt bepaald door de persoon die verantwoordelijk is voor de cookie, die kan variëren van enkele minuten tot meerdere jaren.

Eigen cookies: cookies die worden aangemaakt of beheerd door de verantwoordelijke van de website Global Webshops BV (Safe On Internet). De website www.SafelyOnInternet.shop gebruikt eigen cookies voor de volgende doeleinden:

Technieken: laat de gebruiker navigeren met behulp van verschillende opties of services die erin bestaan, bijvoorbeeld het verkeer en datacommunicatie regelen, de sessie identificeren, toegang krijgen tot beperkte gebieden en beveiligingselementen gebruiken tijdens het navigeren, inhoud opslaan.

Personalisatie: ze geven de gebruiker toegang tot de service met een aantal vooraf gedefinieerde algemene functies op basis van een reeks criteria in de terminal van de gebruiker, zoals het onthouden van voorkeuren voor videoweergave.

Third-party cookies: cookies die worden beheerd door dienstverleners buiten Global Webshops BV (Safely On Internet).

Hieronder staan de derde partijen die cookies van hun team kunnen configureren en openen, evenals de doeleinden waarvoor ze de informatie opslaan:

Cookies van derden als u de link van die partij gebruikt:

GDPR-website van regelgever